Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Công nghệ thông tin

» Đề tài: Quản lý giảng dạy của giảng viên tại trườn…
 • Tên tài liệu:

  Đề tài: Quản lý giảng dạy của giảng viên tại trường ĐHCN Hà Nội

 • Ngày đăng:

  23/09/2013

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu mất phí

 • Việc quản lý giảng viên và công tác giảng dạy là vấn đề vô cùng quan trọng trong các trƣờng đại học và cao đẳng hiện nay của nƣớc ta. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý giảng dạy tốt sẽ giúp cho việc tổ chức điều hành...

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

Việc quản lý giảng viên và công tác giảng dạy là vấn đề vô cùng quan trọng trong các trƣờng đại học và cao đẳng hiện nay của nƣớc ta. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý giảng dạy tốt sẽ giúp cho việc tổ chức điều hành...

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.