Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Công nghệ và quản lý đất đai

» BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THÀ…
  • Tên tài liệu:

    BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICRO STATION, FAMIS ĐỂ TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

  • Ngày đăng:

    26/02/2013

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

BẢNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP. 1

LỜI CẢM ƠN. 4

NHẬT KÝ THỰC TẬP. 5

MỤC LỤC. 8

LỜI MỞ ĐẦU. 8

CHƯƠNG 1. 11

TỔNG QUAN. 11

1. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC.. 11

1.1 Mục đích:. 11

1.2. Nội dung :. 11

1.3. Yêu cầu. 11

2. TỔNG QUAN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP.. 12

3. QUY TRÌNH, QUY PHẠM TÀI LIỆU, VĂN BẢN:. 14

4. PHẦN MỀM SỬ DỤNG:. 14

CHƯƠNG 2. 15

NỘI DUNG THỰC TẬP. 15

1 . ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH; ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÂN HƯNG HUYỆN BÌNH TÂN TỈNH VĨNH LONG.. 15

1.1.Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội16

1.1.1. Điều kiện tự nhiên. 16

1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội17

1.2. Hiện trạng công tác quản lý đất đaiError! Bookmark not defined.

1.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực lập luận chứng. 18

1.2.2. Hiện trạng tư liệu về đo đạc bản đồ và các tài liệu có liên quan. 19

1.2.3. Tình hình thực hiện đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.22

2.THIẾT KẾ KỸ THUẬT.. 24

2.1.  Các quy định chung 24

2.2.Các văn bản dùng trong thiết kế thi công. 24

2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật. 24

2.2.2. Các văn bản pháp quy. 25

2.2.3. Văn bản tham khảo. 25

2.2.4. Nguyên tắc xử lý văn bản. 25

3.  ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH.. 26

3.1.Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính :. Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Thiết kế mạng lưới toạ độ địa chính cấp II:. 29

3.1.3. Thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính:. 34

3.2.Các văn bản dùng trong thiết kế, thi công. 44

3.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật. 44

3.2.2.Các văn bản pháp quy. 44

3.2.3. Văn bản tham khảo. 45

3.2.4. Nguyên tắc xử lý văn bản. 45

3.3. Quy trình công nghệ. 46

4. TỔ CHỨC THI CÔNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.. 47

4.1. Lập lưới khống chế đo vẽ. 47

4.2. Xác định ranh giới hành chính, ranh giới thửa đất50

4.3. Đo vẽ chi tiết51

4.4. Biên tập bản đồ. 54

4.5. In thử, kiểm tra, chỉnh sửa bản đồ. 57

4.6.Lập hồ sơ ban đầu. 57

4.7. In bản đồ địa chính phục vụ kiểm tra, nghiệm thu. 58

5. CÁC KINH NGHIỆM RÚT RA VÀ KẾT LUẬN.. 58

5.1. Kết luận:. 58

     5.2.Kiến nghị:. 59

Phụ lục 1. 59

Phụ lục 2. 71

Sổ dã ngoại…………………………………………………………………………………………68

 

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.