Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Hóa học - Dầu khí

» Luận văn:Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo ta…
 • Tên tài liệu:

  Luận văn:Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

 • Ngày đăng:

  12/09/2013

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu mất phí

 • định một số chỉ số như độ ẩm, hàm lượng tro của vỏ cây keo lai. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình chiết tách tanin từ vỏ cây keo lai như nhiệt độ, thời gian, tỉ lệ nước: etanol, tỉ lệ nguyên liệu rắn...

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

định một số chỉ số như độ ẩm, hàm lượng tro của vỏ cây keo lai. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình chiết tách tanin từ vỏ cây keo lai như nhiệt độ, thời gian, tỉ lệ nước: etanol, tỉ lệ nguyên liệu rắn...

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.