Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LI…
 • Tên tài liệu:

  HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM (VICONSHIP)

 • Ngày đăng:

  27/05/2013

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu mất phí

 • Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp được coi là các chủ thể kinh tế độc lập có quyền tự chủ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính cơ chế đó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có những chiến lược cũng như các cách quản lý riêng để đảm bảo có lãi.

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài của em gồm 3 chương:
Chương I : Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
Chương  II  :  Thực  trạng  tổ  chức  công  tác  kế  toán  nguyên  vật  liệu  tại  công  ty  Cổ  phần Container Việt Nam (Viconship).
Chương III : Một số  ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế  toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship).

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.