Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu c…
 • Tên tài liệu:

  Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định KQKD tai Công ty CPTM Việt Thắng

 • Ngày đăng:

  05/06/2013

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu mất phí

 • Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

Qua quá trình tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại Cty CPTM Việt Thắng, từ kiến thức đã được học và thực tiễn  em xin chọn đề tài  ”  Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh “
Nội dung khóa luận bao gồm 3 phần:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh KQKD trong doanh nghiệp
Chương II:Thực trạng công tác doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cty CPTM Việt Thắng
Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM Việt Thắng

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.