Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Luận văn: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN…
 • Tên tài liệu:

  Luận văn: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

 • Ngày đăng:

  07/06/2013

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu mất phí

 • Mỗi đơn vị kinh tế là một tế bào của nền kinh tế xã hội. Nền kinh tế xã hội càng phát triển thì kế toán ngày càng giữ vai trò hết sức quan trọng trong quản lý kinh doanh.

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

Khoá luận bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Chƣơng 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
Chƣơng2:Thực tế tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Điệncơ Hải Phòng
Chƣơng 3: Một số  biện pháp nhằm hoàn thiện tổ  chức kế  toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Điện cơ Hải Phòng

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.