Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Chuyên đề tốt nghiệp : Hoàn thiện công tác kế toán…
  • Tên tài liệu:

    Chuyên đề tốt nghiệp : Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 Lào Cai

  • Ngày đăng:

    19/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. 3

MỤC LỤC.. 4

DANH MỤC BẢNG, BIỂU.. 6

DANH MỤC SƠ ĐỒ.. 7

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 LÀO CAI.8

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Lào Cai8

1.1.1. Danh mục sản phẩm.. 8

1.1.2. Tiêu chuẩn chất lượng. 9

1.1.3. Loại hình sản xuất9

1.1.4. Thời gian sản xuất10

1.1.5. Đặc điểm sản phẩm dở dang. 11

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần xây dựng Số 2 Lào Cai.12

1.2.1.  Quy trình công nghệ. 12

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất13

1.2.3. Quản lý chi phí sản xuất tại công ty. 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 2 LÀO CAI16

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty CP xây dựng Số 2 Lào Cai16

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 17

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 32

2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 40

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 48

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 57

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty. 58

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty. 58

2.2.2- Quy trình tính giá thành. 59

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 2 LÀO CAI62

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại công ty và phương hướng hoàn thiện. 62

3.1.1- Ưu điểm:62

3.1.2. Một số tồn tại:64

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty  65

KẾT LUẬN.. 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 77

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.