Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kế toán - kiểm toán

» Báo cáo thực tập : KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
  • Tên tài liệu:

    Báo cáo thực tập : KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

  • Ngày đăng:

    03/12/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

Mục lục

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU.. 4

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU.. 4

1.1 KHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU:Nguyên Vật lịêu là đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh để chế tạo ra sản phẩm mới.4

1.2 ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU:chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xụất và khi kết thúc một chu kỳ sản xuất thì hình dáng ban đầu của vật liệu bị biến đổi,giá trị của vật liệu được dịch chuyển tòan bộ vào giá trị của sản phẩm mới.4

1.3 NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN.. 4

1.4 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGUYÊN VẬT LIỆU.. 5

1.5 PHÂN LOẠI,NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU.. 7

Gía gốc của vật liệu=Gía thực tế của VL tự chế biến+Chi phí chế biến. 8

1.6 KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU.. 9

CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN ĐÔNG DƯƠNG   17

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỄN.. 17

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY.. 17

2.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỄN.. 17

2.2.1 :Vốn và ngành kinh doanh chính. 18

2.3 CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY.. 19

2.4 CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HỆ THỐNG.. 19

2.4.2 CHI NHÁNH TÂN ĐÔNG DƯƠNG BÌNH ĐỊNH.. 19

2.5 MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN,PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỄN CỦA CÔNG TY   20

2.5.1 MỤC TIÊU.. 20

2.5.2 NHIỆM VỤ.. 20

Đối với nhà nước. 20

Đối với nhân viên. 20

2.5.3 QUYỀN HẠN.. 20

2.5.4 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỄN.. 21

2.6 BỘ MÁY TỔ CHỨC,PHÂN CÔNG,PHÂN NHIỆM CỦA CÔNG TY.. 21

2.6.1 BỘ MÁY TỔ CHỨC.. 21

2.6.1.1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY.. 21

2.6.2 SỰ PHÂNCÔNG,PHÂN NHIỆM TRONG CÔNG TY.. 22

2.6.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.. 24

2.6.3.1 BỘ MÁY KẾ TOÁN.. 24

2.6.3.2 SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN.. 24

Tính giá thành sản phẩm đồng thời theo dõi nguyên vật liệu tồn kho. 25

Quản lý,kiểm tra công tác kế tóan tại chi nhánh Đà Nẵng. 25

Chịu trách nhiệm lập phiếu thu - chi26

2.7 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN: Công ty áp dụng hình thức Sổ nhật ký chung. 26

2.7.1 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG.. 26

2.8 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC.. 27

2.9 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY.. 30

2.9.2.1 Bảng doanh thu 3 năm.. 31

CHƯƠNG 3: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN ĐÔNG DƯƠNG.. 33

3.ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY.. 33

3.1 ĐẶC ĐIỂM NVL:.33

3.2 PHÂN LOẠI NVL.. 33

Nhựa:nhựa nước,nhựa màng ngoài,nhựa dung môi…... 33

3.3 TÍNH GIÁ NVL NHẬP – XUẤT TẠI CÔNG TY.. 35

3.3.1 TÍNH GIÁ NVL NHẬP.. 35

Gía gốc của vật liệu=Gía thực tế của VL tự chế biến+Chi phí chế biến. 35

3.3.2 TÍNH GIÁ NVL XUẤT KHO.. 35

Đơn giá bình quân của MEA.. 36

3.4 KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU.. 36

3.5.3TÀI KHOẢN SỬ DỤNG.. 45

3.5.4.1 Trường hợp nhập NVL.. 45

CHƯƠNG 4:NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN.. 48

4.Nhận xét và kết luận. 48

4.1 Nhận xét48

4.2 Kết luận. 51

Sinh viên thực tập. 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 52

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.