Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Kinh tế nông nghiệp

» Khóa luận tốt nghiệp : Giải pháp bảo tồn và phát t…
  • Tên tài liệu:

    Khóa luận tốt nghiệp : Giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề nón Chuông xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

  • Ngày đăng:

    17/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài4

1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 4

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu:4

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu. 4

PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.. 5

2.1 Cơ sở lý luận của đề tài5

2.1.1 Lý luận về bảo tồn và phát triển. 5

2.1.2 Lý luận về làng nghề. 6

2.1.3 Vai trò của làng nghề. 17

2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn và sự phát triển của làng nghề. 20

2.1.5 Đặc điểm làng nghề nón Chuông. 25

2.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài28

2.2.1 Tình hình bảo tồn và phát triển làng nghề ở  Việt Nam.. 28

2.2.2 Một số chủ trương, chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề của Đảng, Nhà nước  33

2.2.3 Một số nghiên cứu trước đây về bảo tồn và phát triển làng nghề. 33

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 36

3.1.1 Vị trí địa lý. 36

3.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng. 36

3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội37

3.2 Phương pháp nghiên cứu. 48

3.2.1 Nguồn số liệu. 48

3.2.2 Phương pháp phân tích. 49

3.2.3 Hệ thống chỉ tiêu phân tích. 50

PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.. 52

4.1 Công tác bảo tồn làng nghề nón Chuông tại xã hiện nay. 52

4.1.1 Xây dựng thương hiệu làng nghề. 52

4.1.2 Bảo tồn nghề làm nón Chuông. 56

4.2 Tình hình phát triển chung của làng nghề tại xã. 60

4.2.1 Quy mô và cơ cấu sản xuất của các làng nghề. 61

4.2.2 Tình hình lao động của các LN.. 65

4.2.3 Chi phí sử dụng nguyên liệu cho 100 chiếc nón thành phẩm.. 69

4.2.4 Tình hình tiêu thụ sản phẩm nón Chuông. 74

4.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của các hộ trong làng nghề. 79

4.3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh. 79

4.3.2 Hiệu quả sản xuất nón. 81

4.4 Đánh giá chung về tình hình bảo tồn và phát triển làng nghề. 83

4.4.1 Đánh giá chung. 83

4.4.2 Thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đối với bảo tồn và phát triển làng nghề  84

4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn và phát triển LN nón Chuông. 88

4.5.1 Nguồn vốn:88

4.5.2 Thị trường tiêu thụ. 88

4.5.3 Trình độ tay nghề. 89

4.5.4 Sự liên kết giữa các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn. 89

4.5.5 Làng nghề chưa xây dựng được thương hiệu. 90

4.6 Một số vấn đề đặt ra với làng nghề nón Chuông hiện nay. 90

4.7 Định hướng bảo tồn và phát triển LN.. 91

4.8 Giải pháp bảo tồn và phát triển LN.. 92

4.8.1 Giải pháp về bảo tồn. 92

4.8.2 Giải pháp về phát triển. 95

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 102

5.1 Kết luận. 102

5.2 Khuyến nghị103

5.2.2 Đối với chính quyền địa phương. 103

5.2.3 Đối với hộ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 104

DANH  MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 105

Bình luận (1)

Bình luận (1000 kí tự)

Hồ Thị Yến Lnh - Thứ 5,19/03/2015 16:42:23 GMT+7

cho em hỏi với ạ, e thấy trên này có 20 trang ak, nhưng k bít khi tải về có đầy đủ cả bài k ạ

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.