Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Tài chính - ngân hàng

» THỰC TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM H…
 • Tên tài liệu:

  THỰC TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP CÂN BẰNG

 • Ngày đăng:

  06/12/2012

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu mất phí

 • TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP): BOP là một bản tổng hợp phản ánh tình trạng thu chi bằng ngoại tệ của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm.BOP là một bản ghi chép tổng hợp phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa một quốc gia với phần còn lại trên thế giới hay giữa một quốc gia và các quốc gia khác.

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

LỜI MỞ ĐẦU

I.    TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP):4

1.   Định nghĩa:4

2.   Phân loại BOP :5

3.   Vai trò của cán can thanh toán quốc tế :5

4.   Các khoản mục trong cán cân thanh toán quốc tế :6

5.   Một số phân tích cơ bản :9

6.   Cân bằng BOP khi thâm hụt hoặc thặng dư:9

II.   THỰC TRẠNG CCTTQT Ở VIỆT NAM... 11

1.   CÁN CÂN VÃNG LAI.11

2.   CÁN CÂN VỐN :15

3.   Bảng tổng kết Cán cân thanh toán năm 2008 và dự đoán năm 2009. ĐVT: Tỷ USD   19

4.   Những tồn tại trong cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam.20

III.    CÁC BIỆN PHÁP THĂNG BẰNG CÁN CÂN THANH TOÁN.21

1.   Tác động trực tiếp bằng các biện pháp nhằm hạn chế thâm hụt thương mại và bảo đảm nguồn vốn tài trợ cho cán cân thanh toán.21

2.   Tác động gián tiếp bằng các công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế.23

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời mở đầu

 

 

 

Trong nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế, mối quan hệ giữa các quốc gia là rất phong phú và đa dạng, bao gồm: thương mại, đầu tư, du lich, văn hóa, quân sự, chính trị,… Những mối quan hệ này tạo nên nguồn thu, chi ngoại tệ cho một quốc gia và được phản ánh chặt chẽ trên cán cân thanh toán. Trong điều kiện nền kinh tế mở hiện nay, việc theo dõi các luồng ngoại tệ ra vào là hết sức quan trọng để có được những chính sách đúng đắn, hiệu quả cho nền kinh tế, điều này khiến cho vai trò của cán cân thanh toán trở nên hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế phát triển quá nóng và đang gặp nhiều khó khăn, môi trường kinh tế quốc tế diễn biến tiêu cực, cán cân thanh toán phản ánh những diễn biến xấu của nền kinh tế. Thâm hụt trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán Việt Nam được đánh giá là một trong 3 ngòi nổ của khủng hoảng kinh tế. Vậy, thực chất cán cân thanh toán là gì, vai trò và sức ảnh hưởng của nó đến đâu trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập hiện nay. Với đề tài tìm hiểu về cán cân thanh toán quốc tế và tình hình cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam, đề án này sẽ làm rõ một số vấn đề về cán cân thanh toán và thực tế diễn biến ở Việt Nam, cũng như chỉ ra những nguy cơ tiểm ần trong cán cân thanh toán của Việt Nam trong thời gian gần đây.

 

 

 

 

 

I.    TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ (BOP):

1.            Định nghĩa:

 

     BOP là một bản tổng hợp phản ánh tình trạng thu chi bằng ngoại tệ của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm.

BOP là một bản ghi chép tổng hợp phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa một quốc gia với phần còn lại trên thế giới hay giữa một quốc gia và các quốc gia khác.

Để nhất quán IMF qui định: CCTTQT là một bản báo cáo tổng hợp ghi chép và phản ánh tất cả các giao dịch kinh tế phát sinh giữa người cư trú và người không cư trú của quốc gia đó.

“Người cư trú” và “không cư trú” là các cá nhân, các gia đình, các công ty, các cơ quan đại diện cho các quốc gia, các tổ chức quốc tế…Căn cứ xác định “người cư trú” hay “không cư trú” chủ yếu dựa vào qui định về thời gian sinh sống, làm việc liên tục cần thiết tại quốc gia đó của nước sở tại, thường là 1 năm (một số qui định là hơn 6 tháng).

          *  Một số qui định chung:

§  Các cơ quan  và những người làm việc tại các cơ quan đại diện cho Chính phủ các quốc gia (đại sứ quán, tổng lãnh sự quán,…), cho các tổ chức quốc tế (IMF, WB, UN, WTO…) đều được coi là “người không cư trú”.

§  Các công ty xuyên quốc gia có chi nhánh ở nhiều nước khác nhau, thì chỉ những chi nhánh ở nước sở tại mới được coi là “người cư trú”.

§  Công dân của quốc gia này đến quốc gia khác học tập, du học, chữa bệnh không kể thời gian dài hay ngắn đều được coi là “người không  cư trú”.

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.