Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : QUẢN TRỊ RỦ…
  • Tên tài liệu:

    Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh : QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HOA -THÀNH PHỐ HCM

  • Ngày đăng:

    31/10/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

1.2. Mục đích nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

     Đánh giá thực trạng từ đó đề xuất các giải pháp  quản trị rủi ro tín dụng  tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

−Hệ thống hoá lý luận  về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM.

−Đánh giá  thực trạng rủi ro và  quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa                                                                       

− Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng đối với Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa .      

1.3. Câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu

       - Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng NHNo & PTNT Nam Hoa thường gặp những loại rủi ro tín dụng nào, nguyên nhân từ đâu? Hiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa như thế nào?

       - Muốn giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa thì cần áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng ra sao?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNo &PTNT Nam Hoa

Ảnh hưởng của hệ thống quản trị rủi ro đến hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT Nam Hoa

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

 + Phạm vi về nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu trên các mặt:

−Nội dung và phương pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các NHTM.

−Thực trạng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa

−Chủ yếu đề cập tới việc hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng củaChi nhánh NHNo &PTNT Nam Hoa

   + Phạm vi về không gian

       Đề tài đuợc nghiên cứu tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa

   +Phạm vi thời gian

       Đề tài đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hoa từ  năm 2008 – 2010, các biện pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng được đề xuất đến năm 2015.

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.