Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý củ…
  • Tên tài liệu:

    Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty May 10 -10

  • Ngày đăng:

    08/08/2013

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

ưu điểm : Về bộ máy quản lý của Công ty ta thấy mô hình quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng đã thực sự phát huy được hiệu qủa trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp  mang lại hiệu quả và năng suất lao động cao trong những năm gần đây
Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt chế độ một thủ trưởng như vậy là phù hợp với mô hình và loại hình sản xuất kinh doanh của Công ty.Việc phân cấp của Công ty cũng tiến hành hợp lý với đầy đủ chức năng đã tạo điều kiện cho các cơ quan cấp dưới phát huy được tiềm năng sáng tạo của mình
Công ty đã có sự chú trọng đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong những năm gần đây,các phòng ban được sắp xếp lại phù hợp vói đặc điểm sản xuất kinh doanh tạo hiệu quả cao, tạo sự phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc.Việc bố trí cán bộ quản lý đã có sự đổi mới, đa số cán bộ quản lý đều có trình độ đại học trở lên.Đây quả là sự phấn đấu nỗ lực của Công ty trong việc tinh chế đội ngũ cán bộ. 
Công ty đã áp dụng các hình thức phân công và hợp tác lao động quản lý, phân công lao động theo chức năng tạo ra cơ cấu lao động tương đối phù hợp với đặc điểm của Công ty.Trong các bộ phận có sự phân cấp cụ thể của từng nhân viên, dễ gắn tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.