Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Phương hướng và giải pháp về giải quyết việc làm ở…
  • Tên tài liệu:

    Phương hướng và giải pháp về giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai

  • Ngày đăng:

    14/10/2013

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

Đề tài được bố cục thành ba phần:
Chương I:
Tổng quan về chính sách việc làm.
Chương II:
Thực trạng lao động, việc làm và chính sách việc làm ở Việt Nam hiện nay.
Chương III:
Phương hướng và giải pháp về giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.