Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Quản trị kinh doanh

» Tiểu luận môn quan hệ quốc tế : Hiệp Hội Các Quốc…
  • Tên tài liệu:

    Tiểu luận môn quan hệ quốc tế : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN

  • Ngày đăng:

    29/11/2012

  • Đăng bởi:

    ohavn

  • Tài liệu mất phí

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

Mục Lục

 

Mục lục........................................................................................................................... 1

I. Tổng quan về ASEAN :............................................................................................. 2

1.      Lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN :....................................... 2

2.      Mục tiêu hoạt động của ASEAN:.............................................................. 4

3.      Cơ cấu tổ chức:............................................................................................ 4

4.      Các cột mốc quan trọng trong hợp tác của các nước ASEAN:............. 9

5.      Nguyên tắc hoạt động:............................................................................... 11

II. Quan hệ hợp tác trong khối ASEAN :.................................................................... 13

1.      Hợp tác chính trị và an ninh :.................................................................... 13

2.      Hợp tác kinh tế :.......................................................................................... 15

3.      Hợp tác văn hóa – xã hội :......................................................................... 22

4.      Tổng kết........................................................................................................ 25

III. AFTA – ASEAN Free Trade :................................................................................ 26

1.      Quá trình hình thành AFTA :.................................................................... 26

2.      Hiệp định về thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT-AFTA):...... 27

3.      Những thách thức và cơ hội của Việt Nam tham gia vào AFTA.......... 35

4.      Quá trình thực hiện CEPT/AFTA :............................................................ 36

5.      Những kết quả sau khi thực hiện AFTA:................................................. 41

IV. Hợp tác giữa ASEAN và các quốc gia, tổ chức ngoài khối :............................. 51

1.      ASEAN + 3 :................................................................................................ 51

2.      ASEAN-EU :................................................................................................ 57

3.      Một số hợp tác khác................................................................................... 63

V. HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN............................................................ 64

1.      Tổng quan:................................................................................................... 64

2.      Hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh :.................................................... 65

3.      Hợp tác kinh tế :.......................................................................................... 66

4.      Hợp tác văn hóa, xã hội giáo dục:............................................................ 69

5.      Những cơ hội và thách thức mới :............................................................. 70

6.      Tổng kết........................................................................................................ 72

VI. Tổng kết:.................................................................................................................. 73

Tài liệu tham khảo........................................................................................................ 74

 

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.