Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Tài chính - ngân hàng

» Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Tên tài liệu:

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Ngày đăng:

  18/12/2012

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu miễn phí

 • Mục tiêu chung: Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của chế độ kế toán hiện hành. Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ...

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

MỤC LỤC

 

Chương I: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN... 2

VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.. 2

1.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu:5

1.2.2. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán để xác định danh mục tài khoản sử dụng ở đơn vị.6

1.2.2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung.6

1.2.2.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán.6

Sơ đồ 1.2  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN... 9

Ghi hàng ngày.. 9

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái.10

THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ - SỔ CÁI. 11

Ghi chú:...................................................................................................... Ghi hàng ngày.. 11

Ghi cuối tháng. 11

Đối chiếu số liệu cuối tháng. 11

1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.. 12

Sơ đồ 1.4 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN... 13

Ghi chú:.................................................................................................... : Ghi hàng ngày.. 13

: Ghi cuối tháng. 13

: Đối chiếu số liệu cuối tháng. 13

In sổ, báo cáo cuối tháng. 14

Đối chiếu, kiểm tra. 14

1.4.3.  Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản.. 16

Chương 2: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU... 18

CÔNG CỤ – DỤNG CỤ... 18

Chương 3.  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH... 29

Chương 4: KẾ TOÁN THANH TOÁN... 59

Chương 5.  KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ. 105

Chương 6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HCSN... 131

Chương 7.  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI. 144

TRONG ĐƠN VỊ HCSN... 144

Chương 8: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 167

III. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CÁC QUỸ... 187

BÀI TẬP THỰC HÀNH... 199

 

Bình luận (2)

Bình luận (1000 kí tự)

Meihan - Chủ nhật,22/06/2014 15:55:54 GMT+7

Cám ơn rất nhiều

duong thi huyen - Thứ 7,19/04/2014 10:28:52 GMT+7

rat hay, cu the

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.