Tìm Kiếm

Từ khóa: luận văn, báo cáo, giáo trình, đề thi ...

Tài liệu »

Tài chính - ngân hàng

» 138 câu trắc nghiệm môn Thanh toán quốc tế (Kèm lờ…
 • Tên tài liệu:

  138 câu trắc nghiệm môn Thanh toán quốc tế (Kèm lời giải)

 • Ngày đăng:

  18/12/2012

 • Đăng bởi:

  ohavn

 • Tài liệu mất phí

 • Tài liệu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán và Ngân hàng hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bộ môn thanh toán, sau khi làm các câu hỏi này các bạn sẽ nắm vững kiến thức môn này hơn.

Tải về

Hãy tải về để xem bản đầy đủ.

Giới Thiệu Sách

 

MỤC LỤC

 

 

Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:5

Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là. 5

Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu  6

Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:6

àB.. 6

àD.. 6

Câu 8: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:6

Câu 10: Ngày giao hàng được hiểu là:7

Câu 11: Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch, là  7

Câu 13: Căn cứ xác định giao hàng từng fần trog vận tải biển. 7

Câu 15: Ko thể sử dụng 2 đồng tiền trong cùng 1 hợp đồng thương mại, là:8

Câu 19: Lợi thế của nhà nhập khẩu trong D/P và D/A là như nhau. 8

Câu 25: Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để. 10

Câu 27: Sửa đổi L/C chỉ được thực hiện bởi NH đã FH L/C đó, là. 10

Câu 31: Trong thanh toán nhờ thu người kí fát hối fiếu là:11

Câu 32: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là  11

Câu 34: Người kí trả tiền kì fiếu là:12

Câu 35: Trong thanh toán XNK có sử dụng hối fiếu. Các DN VN áp dụng ULB   12

Câu 37: Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận trả hối fiếu là  12

Câu 39: Sử dụng D/P kì hạn trong thanh toán nhờ thu an toàn cho nhà XK hơn D/A là  13

Câu 40: Người kí fát kì fiếu là :13

Câu 41: Người kí fát B/E là:13

Câu 42: Việc đánh số trên từng tờ hối fiếu là căn cứ để xác định bản chính bản fụ là:13

Câu 46: Trong thanh tóan nhờ thu người fải trả tiền hối fiếu là. 14

Câu 47:Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch là  14

Câu 48: Trong thanh toán nhờ thu người kí hậu hối phiếu là:14

Câu 50:Trong thương mại quốc tế, nhà Xk nên sử dụng lại séc nào  15

Câu 52: Theo URC 522 của ICC, ctừ nào sau đây là ctừ thương mại?  15

Câu 53:Theo URC 522 của ICC, ctừ nào sau đây là ctừ thương mại15

Câu 54: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do ai kí fát15

Câu55: Bộ ctừ thanh tóan quốc tế do ai lập?. 16

Câu 58: Trong thương mại quốc tế loại hối fiếu nào đc sử dụng fổ biến?  16

Câu 59:Trong thương mại quốc tế, loại séc nào đc sử dụng fổ biến  17

Câu 62: Theo UCP 500 của ICC, ctừ bảo hiểm fải đc fát hành bằng loại tiền nào?  17

Câu 63: Theo URC 522 của ICC ctừ nào dưới đây là ctừ tài chính. 17

Câu 64: Theo URC 522 của ICC, ctừ nào dưới đây là ctừ tài chính. 18

Câu 66: Trong thương mại quốc tế, khi nào lệnh (giấy) nhờ thu đc nhà XK lập?  18

Câu 68: Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong bộ ctừ thanh tóan L/C là ai?  19

Câu 69: Khi nào giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa đc kí fát19

Câu 70: Ngày kí fát hóa đơn thương mại là ngày nào. 19

Câu 71:Khi nào vận đơn đường biển đc kí fát19

Câu 73:Trong hợp đồng thanh toán chậm nhà XK nên chọn hối fiếu gì?  20

Câu 74: Trong hối fiếu thương mại “Blank endorsed” đc hiểu là gì ?  20

Câu 75: Trong thương mại quốc tế nhà XK nên sử dụng sec gì?. 20

Câu 77: Người thiết lập các điều khỏan nhờ thu D/P là ai?. 21

Câu 80: Thời hạn giao hàng của L/C giáp lưng với L/C gốc fải ntn?. 21

Câu 82: Ở VN tổ chức nào fát hành C/O?. 22

Câu 83: Bảo lãnh thanh toán hàng hóa XNK có lợi cho ai?. 22

Câu 84: Một hợp đồng thương mại đc bảo lãnh thanh tóan sẽ có lợi cho ai22

Câu 86: Bộ ctừ thương mại quốc tế đc lập theo yêu cầu của ai?. 23

Câu 88: NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh tóan loại vận đơn nào dưới đây  23

Câu 90: Ai là người kí fát hồi fiếu L/C.. 24

Câu 91: Một ctừ có ngày kí sau ngày lập ctừ thì từ ngày fát hành là:24

Câu 92: Ai là người quyết định sửa đổi L/C.. 24

Câu 93:L/C đc xác nhận có lợi cho ai?. 24

Câu 94: Tiền kí quỹ xác nhận L/C do ai trả. 24

Câu 98: Tài khoản NOSTRO là tài khỏan tiền gửi của 1 NH mở ở đâu?  25

Câu 99: Kí quỹ mở L/C sẽ có lợi cho ai?. 26

Câu 100: Ai là người kí quỹ mở L/C nhập khẩu?. 26

Câu 101: Hình thức mở L/C (thư, điện…) do ai quyết định. 26

Câu 104: Trong các loại L/C sau loại nào người trung gian ko fải lập ctừ hàng hóa?  26

Câu 108: Ngày xuất tronh ctừ trong thanh tóan L/C fải là ngày nào?  27

Câu 109: Trong đk giao hàng CIF, trên B/L fải ghi fí cước ntn?. 28

Câu 110: Khi sử dụng L/C tuần hòan sẽ có lợi cho ai?. 28

Câu 111: Khi sử dụng L/C có xác nhận sẽ có lợi cho người NK.. 28

Câu 112: “ Stand by credit” là fương thức trả tiền hàng hóa XNK?. 28

Câu 114: “Back to back credit” đc sử dụng trong trường hợp nào?. 29

Câu 116: “Reciprocab credit” đc sử dụng trong trường hợp nào?. 29

Câu 117: Loại L/C nào đc sử dụng khi người xuất khẩu đóng vai trò là người môi giới30

200.000USD à xHKD.. 30

2000EUR à x VND.. 30

Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20. 30

USD/JPY=112,24/321. 30

Hỏi khách hàng sẽ nhận đc số tiền bằng JPY là bao nhiêu?. 31

Vậy khách hàng nhận đc số tiền là 13.346.016,65 JPY.. 31

USD/SGD=1,7826/32. 31

Hỏi số SGD khách hàng sẽ nhận đc là bao nhiêu?. 31

Cứ 1 HKD = 1,7826/7,4028 SGD.. 31

==> x = 500.000 * 1,7826/7.4028 SGD = 120.400,39 SGD.. 31

à3000 = (600.000 * i *2)/12=3%.. 32

à3125=(500.000*i*3)/12 ài=2,5%.. 32

Câu 129: Ctừ xuất trình chậm là ctừ xuất trình sau. 33

Câu 131: Là người XK trong thanh tóan L/C nếu đc chọn L/C thì nên chọn loại nào?  33

Câu 134: Một L/C có những thông tin. 34

Date of issve: 1-3-2005. 34

Period of presentation:20-4-2005. 34

Expiry date: 1-5-2005. 34

Hiệu lực L/C đc hiểu là ngày nào?. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Bình luận (1000 kí tự)

Luận văn thạc sỹ | Luận văn cao học | Đồ án tốt nghiệp | Tài liệu

Để sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại tailieu.oha.vn.


hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.